ΤΣΙΠΟΥΡΟ

50ml / 200ml

Τσίπουρο Δεκαράκι Μονοποικιλιακό Μαλαγουζιά / Dekaraki Malagouzia, Single-variety grape marc spirit

4.00 € / 9.50 €

Τσίπουρο Δεκαράκι Μονοποικιλιακό Μοσχάτο / Dekaraki Muscat, Single-variety grape marc spirit

3.00 € / 8.50 €

Τσίπουρο Δεκαράκι Μονοποικιλιακό Ροδίτης / Dekaraki Roditis, Single-variety grape marc spirit

3.00 € / 8.50 €

Ηδωνικό

3.00 € / 8.00 €

Aποστολάκη

3.00 € / 8.00 €

Μπαμπατζίμ

3.00 € / 8.00 €

ΟΥΖΟ

50ml / 200ml

Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου / Ouzo Plomari Isidoros Arvanitis

100% διπλής απόσταξης

3.00 € / 7.50 € 

Ούζο Ματαρέλλη / Ouzo Matarelli (200ml)

Με βιολογικό γλυκάνισο και μέλι. Από απόσταξη 100%

– / 8.00 €

Ούζο Πλωμαρίου Άδολο / Ouzo of Plomari Adolo (200ml)

100% τριπλής απόσταξης

– / 9.00 €

Ηδωνικό

3.00 € / 7.50 €

Μπαρμπατζίμ

3.00 € / 7.50 €

Βαρβαγιάννη πράσινο

3.00 € / 7.50 €

Βαρβαγιάννη μπλε

3.00 € / 8.00 €